Оrganizovanje-poslova-zastite-od-pozara

ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA

Obaveštavamo vas da je ASIP Prevent od Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije dobio ovlašćenje za organizovanje poslova zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i…

COVID-19 Plan primene mera

COVID-19: IZRADA PLANA PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

COVID-19 Plan primene mera utvrđuje mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti, kao i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan…