Zaštita životne sredine - Asip Prevent

Zaštita životne sredine

Održavanje čiste i zdrave životne sredine predstavlja jedan od ključnih izazova današnjice.

Neadekvatno postupanje sa otpadom jedan je od najozbiljnijih problema u životnoj sredini.

Upravljanje otpadom jeste sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja i aktivnosti koje preduzima trgovac i posrednik.

Upravljanje otpadom ima za cilj zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine uz finansijski isplativo rukovanje i odlaganje otpada.

Otpad jeste svaka materija ili predmet koji držalac odbacuje, namerava ili je neophodno da odbaci.

Neiskorišćen i nepravilno odložen otpad predstavlja potencijalnu opasnost za životnu sredinu i zdravlje ljudi, kao i izgubljen profit za preduzeće.

Usluge

Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon i 35/2023) definisana je obaveza preduzeća da izradi Plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada i da isti ažurira svake tri godine.

Cilj Plana upravljanja otpadom je kontinualna primena i sprovođenje uspostavljenog sistema upravljanja otpadom kroz primenu mera i postupaka u upravljanju otpadom, kao i da se kroz plan prepoznaju i implementiraju dodatne mere za uspostavljanje integrisanog i održivog sistema kojim se ne ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi, i stvaraju preduslovi za:

 • ispunjavanje zakonskih zahteva iz oblasti upravljanja otpadom;
 • smanjenje na prihvatljiv nivo rizika po životnu okolinu i zdravlje ljudi pravilnim postupanjem sa otpadom;
 • minimizaciju količina nastalog otpada;
 • iskorišćenje i valorizaciju otpada čiji nastanak ne može da se spreči;
 • integrisanje plana upravljanja otpadom u postojeći sistem zaštite životne sredine;
 • minimizaciju otpada i na taj način smanjenja troškova poslovanja boljim iskorišćavanjem resursa i smanjenjem troškova odlaganja otpada;
 • stalna unapređenja kroz definisanje odgovornosti i podizanje svesti zaposlenih;
 • uključivanje svih zaposlenih u realizaciju ciljeva;
 • stvaranje pozitivnog imidža i dobrih odnosa sa zainteresovanim stranama.

Uredbom o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja („Sl. glasnik RS“, br. 93/2023 i 94/2023 – ispr.) se propisuje način i postupak upravljanja otpadom od građenja i rušenja.

Proizvođač otpada od građenja i rušenja dužan je da:

 • Sačini plan upravljanja otpadom od građenja i rušenja;
 • Pribavi saglasnost na plan upravljanja otpadom i
 • Organizuje njegovo sprovođenje, ako se radovi izvode na objektu koji je kategorije B, V i G.

Rešenje o saglasnosti na plan upravljanja otpadom dostavlja se uz zahtev za:

 • Izdavanje dozvole o uklanjanju objekta, odnosno dela objekta;
 • Posebnu dozvolu za izvođenje pripremnih radova;
 • Privremenu dozvolu;
 • Dozvolu za izvođenje radova.

Jedna od naših oblasti stručnosti su konsultantske usluge upravljanja otpadom. Konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom i asistencija prilikom:

 • Vođenja dnevnih evidencija o otpadu proizvođača otpada;
 • Podnošenja godišnjeg izveštaja o otpadu Agenciji za zaštitu životne sredine;
 • Popunjavanja Dokumenta o kretanju otpada;
 • Popunjavanja Dokumenta o kretanju opasnog otpada;
 • Pronalaska odgovarajućeg operatera koji ima dozvolu za upravljanje otpadom;
 • Pronalazak odgovarajuće ovlašćene stručne oranizacije za ispitivanje otpada.

Obuka zaposlenih da primenom propisa iz oblasti upravljanja otpadom:

 • Razvrstavaju otpad;
 • Vode dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada;
 • Vrše ispitivanje otpada kod ovlašćenih stručnih organizacija;
 • Popunjavaju Dokumet o kretanju otpada i Dokument o kretanju opasnog otpada;
 • Pronađu odgovarajućeg operatera;
 • Podnose godišnje Izveštaje o otpadu.

Kako podneti zahtev?

Da biste podneli zahtev za našu uslugu na brz i jednostavan način, potrebno je da u par koraka popunite zahtev.

Prvo, izaberite najbližu filijalu ili poslovnu jedinicu koja vam odgovara. Dalje popunite sve potrebne informacije uključujući podatke o kompaniji, kontakt detalje i tačan opis usluge koju tražite.

Vaš zahtev će biti prosleđen nadležnom timu koji će ga pregledati i obraditi u najkraćem mogućem roku!

Često postavljena pitanja

Preduzeća koja godišnje proizvode više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada u obavezi su da izrade Plan upravljanja otpadom.

Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon i 35/2023).

Postupak svrstavanja otpada na jednu ili više lista otpada prema poreklu, sastavu i daljoj nameni.

Ispitivanje otpada vrše stručne organizacije i druga pravna lica koja su ovlašćena za uzorkovanje i karakterizaciju prema obimu ispitivanja za koja su akreditovana u skladu sa zakonom.

Uredbom o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja („Sl. glasnik RS“, br. 93/2023 i 94/2023 – ispr.) se propisuje način i postupak upravljanja otpadom od građenja i rušenja.

zadovoljni klijenti

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!