Uslovi korišćenja - Asip Prevent

USLOVI KORIŠĆENJA

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem ovog sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja.

 

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo ASIP PREVENT ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. ASIP PREVENT će zaštititi svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

 

UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, ASIP PREVENT se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, ASIP PREVENT ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti balgovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

 

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. ASIP PREVENT nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.

 

LINKOVI SA INTERNET SAJTOVIMA TREĆIH LICA

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije ASIP PREVENT. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. ASIP PREVENT ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova.

ASIP PREVENT ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ukoliko uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti ASIP PREVENT.

 

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

ASIP PREVENT može u savkom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja na taj način što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.