Sprovođenje bezbednosti i zdravlja na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Kako bi ostvarili ove uslove u svom poslovanju, ASIP PREVENT Vam nudi profesionalne usluge iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu koje obuhvataju:

 1. Usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu;
 2. Usluga koordinatora u fazi izrade projekta;
 3. Usluga koordinatora u fazi izvođenja radova;
 4. Saradnja sa medicinom rada:
  • Učestvovanje medicine rada u izradi akta o proceni rizika,
  • Organizovanje lekarskih pregleda zaposlenih na terenu,
  • Organizovanje obuke prve pomoći;
 1. Osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 2. Dodatno osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (kod pojave specifičnog rizika);
 3. Izrada dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:
  • Akt o proceni rizika,
  • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu,
  • Program osposobljavanja,
  • Uputstva o bezbednoj upotrebi opreme za rad,
  • Procedure,
  • Izrada elaborata o uređenju gradilišta,
  • Prijava početka radova.
 1. Izrada HSE dokumentacije za poslodavce;
 2. Izrada kompletne dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:
  • Za investitora,
  • Za izvođača radova.
 1. Vođenje evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 2. Priprema dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 3. Pravna pomoć i podrška kod sudskih sporova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 4. Obezbeđivanje oznaka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.