AKREDITOVANE USLUGE KONTROLISANJA POSEBNIH SISTEMA ZAŠTITE OD POŽARA - Asip Prevent

AKREDITOVANE USLUGE KONTROLISANJA POSEBNIH SISTEMA ZAŠTITE OD POŽARA

ats_pozari

Zahvaljujući procesu akreditacije koji je verifikovalo Akreditaciono telo Srbije (ATS), od ove godine možemo da vam ponudimo dva seta novih, akreditovanih usluga:
kontrolisanja električnih instalacija niskog napona i

kontrolisanja posebnih sistema zaštite od požara o kojima će biti reči u daljem tekstu.

U velikom broju objekata, sistemi zaštite od požara su obavezni. To znači da je veoma bitno da se pre puštanja objekta u rad izvrši prvo kontrolisanje ovih sistema, a zatim periodično, na svakih 6 meseci.

Od sada, kod nas možete da pronađete 5 novih usluga za kontrolisanje posebnih sistema zaštite od požara.

  1. AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA – ovaj sistem se može pronaći u poslovnim i javnim objektima, školama, halama, hotelima, supermarketima, garažama i kotlarnicama.
  2. DETEKCIJA ZAPALJIVIH GASOVA – ovaj sistem je pozicioniran takođe u školama, garažama, kotlarnicama, i određenim proizvodnim procesima.
  3. ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE – sistem koji je obavezan u svim podzemnim garažama većim od 400 m2, proizvodnim halama, poslovnim halama. Može se naći i u poslovnim i javnim objektima i visokim stambenim zgradama.
  4. INSTALACIJE I UREĐAJI U ZONAMA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA (EX INSTALACIJE) – objekti u kojima postoje zone opasnosti od eksplozija moraju imati ovaj sistem, a to su benzinske pumpe, silosi, skladišta, specifični proizvodni procesi (oni koji se odnose na proizvodnju eksploziva, farbi, boja, lakova i njima slični).
  5. INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA – svi objekti koji imaju površinu preko 150m2 moraju da imaju hidrantsku mrežu – i spoljašnju i unutrašnju. To su stambeni i poslovni objekti, garaže i škole.

Kako se sva kontrolisanja vrše prema određenim regulativama, tako se i kontrolisanje posebnih sistema zaštite od požara vrši prema određenim zakonima i pravilnicima.

Prepustite bezbednost svog objekta i svojih zaposlenih stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom. Mislimo PREVENTivno, živimo i radimo bezbedno!

Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Nemanja Žigić

kontrolnotelo@asip.rs 060/545-11-06

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!