Usluga konsaltinga u građevinarstvu - Asip Prevent

Konsalting u gradjevinarstvu

Vaš partner za izuzetne građevinske uspehe!

Dopustite nam da vas upoznamo sa ASIP Preventom, vašim pouzdanim partnerom za građevinske potrebe. Sa strašću prema izgradnji i posvećenošću kvalitetu, naša firma je stvorena da vašim projektima pruži sveobuhvatna rešenja. Nismo samo građevinari; mi smo tim stručnjaka koji razumeju vaše potrebe i vizije. Bez obzira na obim projekta, mi smo ovde kako bismo vam omogućili da ostvarite svoje građevinske ciljeve. Vaše zadovoljstvo je naš prioritet, i to je ono što nas pokreće!

Usluge

Vođenje izgradnje objekta je kompleksan proces koji obuhvata sveobuhvatno koordiniranje od početka građevinske faze do sticanja upotrebne dozvole. Naša usluga vođenja gradnje podrazumeva angažovanje svih potrebnih stručnih nadzora za vaš objekat, sa precizno opisanim odgovornostima, kako je navedeno u tački 2 „Vršenje poslova stručnog nadzora“.

Naša saradnja sa investitorom, projektantima, izvođačima i odgovornim izvođačima je od ključnog značaja. Aktivno predlažemo mere za unapređenje i optimizaciju projekta kako bismo postigli najbolje rezultate. Takođe, izrađujemo i pratimo dinamičke planove izvođenja radova, pažljivo uočavamo rizike koji bi mogli da utiču na dinamiku gradnje i preduzimamo neophodne korake za njihovo otklanjanje.

Naša uloga uključuje i sinhronizaciju svih radova u pogledu rokova i kvaliteta, kao i praćenje poslova vezanih za bezbednost na gradilištu u saradnji sa koordinatorom za bezbednost. Takođe, vodimo strogu kontrolu troškova kako bismo se uverili da se projekat izvodi u okviru budžeta.

Organizujemo redovne radne sastanke sa svim učesnicima na projektu kako bismo pratili napredak radova i rešavali eventualne izazove. Izrađujemo detaljne izveštaje o stanju, kvalitetu i napretku izgradnje objekta, identifikujemo kritične tačke u procesu realizacije i reagujemo na pozicije koje kasne u odnosu na usvojeni terminski plan.

Pružamo podršku u pripremi i kompletiranju svih neophodnih dokumenata i saglasnosti od nadležnih organa za tehnički pregled objekta. Organizujemo i koordiniramo niz važnih aktivnosti na gradilištu, uključujući geodetske usluge, izradu geomehaničkih elaborata, prijavu radova inspekciji rada, pregled opreme i sredstava za rad, izradu projekta skele i ispitivanje geotehničkih karakteristika tampon sloja sa izradom odgovarajućih izveštaja.

Takođe, vršimo sve potrebne procedure za prijavu radova kroz aplikaciju CEOP i zahtev za priključenje objekta putem iste aplikacije, čime se obezbeđuje potpuna transparentnost i usklađenost sa relevantnim propisima.

Naš cilj je da vam omogućimo da se fokusirate na svoju viziju, dok mi brinemo o tehničkim i organizacionim detaljima. Sa ASIP Prevent-om u vašem timu, vaša izgradnja će biti izvedena sa najvišim standardima kvaliteta, u okviru budžeta i u predviđenim rokovima. Obratite nam se kako bismo vam pomogli da ostvarite svoje građevinske ambicije i da vaš projekat bude uspešan iz svih uglova. Vaš uspeh je i naš uspeh!

Asip Prevent, iz sopstvenih kapaciteta, pruža profesionalni stručni nadzor u različitim oblastima građevinske industrije, uključujući:

Arhitektonsko-građevinske i završno-zanatske radove: Posmatramo izvođenje ovih radova s posebnom pažnjom kako bismo obezbedili visok standard izrade.

Vodovod i kanalizaciju sa hidranskom mrežom: Kontrolišemo instalacije vodovoda i kanalizacije, uključujući hidransku mrežu, garantujući njihovu funkcionalnost i bezbednost.

Elektroinstalacije: Pružamo stručni nadzor nad elektroinstalacijama kako bismo osigurali sigurnost i efikasnost električnih sistema.

Mašinske instalacije (instalacije unutrašnjeg grejanja, ventilacije i unutrašnje gasne instalacije): Pažljivo pratimo postavljanje mašinskih instalacija kako bismo obezbedili ispravno funkcionisanje sistema grejanja, ventilacije, gasne instalacije i lifta.

Sprovedene mere zaštite od požara: Kontrolišemo primenjene mere zaštite od požara kako bismo garantovali bezbednost objekta i stanara.

Stručni nadzor za ugradnju lifta: Obezbeđujemo stručni nadzor tokom procesa ugradnje lifta kako bismo osigurali da se lift pravilno instalira i funkcioniše u skladu sa bezbednosnim standardima.

Naša usluga stručnog nadzora sprovodi se u potpunosti u skladu sa relevantnim propisima i pravilnicima. Osim toga, vršimo kontrolu i overu količina izvedenih radova, isporučene i ugrađene opreme i materijala, proveravamo kvalitet radova i isporučene opreme, te blagovremeno uočavamo promene uslova za izvođenje radova i preduzimamo potrebne korake ukoliko te promene utiču na dalji tok projekta. Naša saradnja sa projektantima, izvođačima radova, odgovornim izvođačima i investitorima osigurava efikasno sprovođenje projekta. Naši stručnjaci takođe sarađuju sa izvođačima u pripremi projekta izvedenog stanja i pripremaju detaljne izveštaje o stanju, kvalitetu i napretku izgradnje objekta.

 Naš glavni cilj je da vaš građevinski projekat bude izveden na najvišem nivou kvaliteta i u skladu sa unapred postavljenim planom.

Osigurajte transparentnost i konkurentnost vaše nekretnine uz našu sveobuhvatnu uslugu izrade energetskog pasoša. Naš stručni tim ne samo da će izraditi pasoš, već će i prikupiti svu projektno tehničku, atestnu i gradilišnu dokumentaciju potrebnu za izradu elaborata. Naša usluga takođe uključuje mogućnost kontrole izvedenih radova termovizijskom kamerom, čime se garantuje da će energetska efikasnost vaše nekretnine biti analizirana do najsitnijih detalja. Kao dodatak, naša izrada energetskog pasoša podložna je verifikaciji u CREP-u, pružajući vam dodatno obezbeđenje i validnost dokumentacije. Investirajte u budućnost i kontaktirajte nas danas kako bismo vam pomogli da ostvarite prednosti energetskog pasoša za vašu nekretninu!

 

Svako građevinsko delo zahteva ne samo stručnost, već i garanciju da ispunjava tehničke standarde i sigurnosne zahteve. Naš tim iskusnih inženjera vam nudi eleganciju u procesu izrade tehničkog prijema za vaš objekat. Naša posvećenost brzini i preciznosti, zajedno sa povoljnim cenama, čini nas prvim izborom. Kontaktirajte nas danas kako bismo vam pomogli da osigurate besprekoran tehnički prijem vašeg objekta i obezbedite njegovu besprekornu funkcionalnost.

Tehnički prijem objekta obuhvata:

 • Pribavljanje i analiza projektno tehničke dokumentacije koja je neophodna za izradu izveštaja o tehničkom pregledu
 • Formiranje komisije u zavisnosti od kategorije objekta
 • Izrada Izvoda iz izveštaja za potrebe priključenja objekta
 • Izrada Izveštaja o tehničkom pregledu sa predlogom za upotrebnu dozvolu

Projekat skele je ključan korak u svakom građevinskom projektu. On omogućava precizno planiranje, pravilnu montažu i održavanje skele, čime se obezbeđuje sigurnost radnika i štedi vreme i novac. Bez obzira na veličinu vašeg projekta, naš tim stručnjaka će vam pružiti pažljivo izrađen projekat skele koji će zadovoljiti sve vaše potrebe.Svaki projekat je jedinstven, stoga ćemo pažljivo analizirati vaše specifične zahteve i prilagoditi projekat skele prema vašim potrebama.Zajedno ćemo osigurati da vaš građevinski projekat bude siguran, efikasan i uspešan!

Naša usluga geotehničkih ispitivanja zbijenosti tampon sloja pruža sveobuhvatnu podršku vašem građevinskom projektu. S iskusnim timom stručnjaka, modernom tehnologijom i prilagodljivim pristupom, osiguravamo pouzdane rezultate ispitivanja, brzu reakciju, i kvalitetnu podršku, omogućujući vam da nastavite s projektom bez briga o stabilnosti temelja. Vaša sigurnost i uspeh su naša primarna briga. Kontaktirajte nas danas kako bismo zajedno postigli vaše građevinske ciljeve.

Kako podneti zahtev?

Da biste podneli zahtev za našu uslugu na brz i jednostavan način, potrebno je da u par koraka popunite zahtev.

Prvo, izaberite najbližu filijalu ili poslovnu jedinicu koja vam odgovara. Dalje popunite sve potrebne informacije uključujući podatke o kompaniji, kontakt detalje i tačan opis usluge koju tražite.

Vaš zahtev će biti prosleđen nadležnom timu koji će ga pregledati i obraditi u najkraćem mogućem roku!

Često postavljena pitanja

Objedinjena procedura je razmena dokumenata u posedu imalaca javnih ovlašćenja bez posredovanja od strane građana, odnosno investitora.

Jednošalterski sistem nije šalter u uobičajenom smislu te reči, sa šiberom kroz koji šalterski službenik komunicira sa strankom, već „komunikaciono čvorište”, kroz koje organ nadležan elektronski za izdavanje građevinske dozvole pribavlja i distribuira akte u nadležnosti imalaca javnih ovlašćenja, u ime i za račun investitora.

Nadležni organi, kao i svi drugi imaoci javnih ovlašćenja, u slučaju bilo kakve nedoumice u vezi sa normama koje se primenjuju u objedinjenoj proceduri, dužni su da te norme primenjuju tako da postupe na način koji je najbrži.

 • Pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu;
 • Izdavanje lokacijskih uslova;
 • Izdavanje građevinske dozvole;
 • Izmene lokacijskih uslova i građevinske dozvole;
 • Prijava radova;
 • Pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje u pogledu mera zaštite od požara;
 • Prijava završetka temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu;
 • Distribuiranje informacija i akata (o građevinskoj dozvoli, prijavi radova, završetku temelja i sl.);
 • Priključenje na infrastrukturnu mrežu;
 • Izdavanje upotrebne dozvole;
 • Upis prava svojine na izgrađenom objektu.

Tehnički pregled radi se za sve kategorije novoizgradjenih objekta za koje je izdata građevinska dozvola, osim za objekte A katergije.

Ishodovanje upotrebnu dozvole zavisi od toga da li će objekat proći tehnički pregled. On se vrši po završetku celokupne izgradnje, odnosno nakon svih radova koji su predviđeni građevinskom dozvolom.

Tehničkim pregledom se vrši kontrola izgradnje, odnosno provera da li je sve urađeno u skladu sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i kakav je kvalitet materijala, opreme i instalacija korišćen.

Upotrebna dozvola garantuje da su ispoštovana sva neophodna i obavezna pravila gradnje.

Energetski pasoš je obavezan za sve nove objekte i predstavlja energetsku ocenu zgrade, određuje kojoj kategoriji pripada i kolika je energetska efikasnost objekta.

zadovoljni klijenti

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!