Obaveštenje
KONKURS ZA POSAO – LICE ZA ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA - Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak ka unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog Asip Prevent otvara novo radno mesto. Ovde možete pronaći opis otvorene pozicije,…OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - ASIP Prevent, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj bezbedan i siguran rad u budućnosti. Jedan od ključnih edukativnih programa koji se odvija u ASIP Preventu je upravo priprema za stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Ovaj program…KONKURS ZA POSAO – LICE ZA VANREDNE SITUACIJE (NOVI SAD) - Nakon dvogodišnjeg razvoja poslovanja u domenu vanrednih situacija, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u Novom Sadu u okviru kog Asip Prevent otvara jedno novo radno mesto. Ovde možete pronaći opis nove pozicije, uslove kao i…KONKURS ZA POSAO – LICE ZA ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA (BEOGRAD) - Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u ogranku u Beogradu u okviru kog Asip Prevent otvara novo radno mesto. Ovde možete…ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA - Obaveštavamo vas da je ASIP Prevent od Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije dobio ovlašćenje za organizovanje poslova zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i…

Dobro došli!

Mi smo tim kvalifikovanih inženjera okupljeni sa ciljem da našim uslugama poboljšamo uslove Vašeg poslovanja. Primenjući savremene metoda rada i poštujući poslovnu etiku naših klijenata, mi obezbeđujemo uravnotežen sistem funkcionisanja zaposlenih, poslodavaca i nadležnih državnih institucija. Mi se staramo o bezbednom i zdravom radnom okruženju, koje počiva na poštovanju održivih uslova rada.

BROJ KLIJENATA


1194

BROJ POSLOVNICA


5

Poštovani

Ovim putem želimo da Vam predstavimo naše Društvo i da bliže opišemo poslove kojima se bavimo.

 

ASIP PREVENT je društvo sa ograničenom odgovornošću koje pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i konsaltinga u građevinarstvu. Za sve poslove koje obavlja, ASIP PREVENT angažuje inženjere iz oblasti elektrotehnike, mašinstva, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, civilne zaštite i zaštite od požara. Usavršavanje stručnih kadrova i unapređenja rada shodno potrebama tržišta, naš je stalni cilj. Za sve poslove kojima se naše društvo bavi posedujemo neophodne licence, akreditacije i ovlašćenja nadležnih ministarstava Republike Srbije.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Opširnije

ZAŠTITA OD POŽARA

Opširnije

LABORATORIJA ZA MERENJE

Opširnije

USLUGA KONSALTINGA

Opširnije

ASIP AKADEMIJA

Opširnije

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva. Jednostavan unos podataka u onlajn zahtev.

Kontakt

POZOVITE NAS

Novi Sad

Fiksni: 021 3040700

Mobilni: 062 424333

Ruma 

Fiksni: 022 430400

Mobilni: 062 424333

Zemun (Beograd)

Mobilni: 060 5451105

Šabac

Mobilni: 069 5451138

Bačka Topola

Mobilni: 069 5451145

Subotica

Mobilni: 069 5458746

E-MAIL

asip.prevent@gmail.com

NAŠA LOKACIJA

Novi Sad

Lazara Stojkovića 19

 

Ruma

15.Maj 130, Lokal 13

 

Zemun (Beograd)

Svetozara Miletića 37a

Šabac

Đukanovića sokak 1

Bačka Topola

Tolstojeva 25

Subotica

Vase Stajića 14

RADNO VREME

Ponedeljak – Petak: 08-16 h

NOVI SAD

RUMA

ZEMUN (BEOGRAD)