Obaveštenje
KONKURS ZA POSAO – LICE ZA ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA - Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima Asip Prevent-a u Novom Sadu. Ovde možete pronaći opis radnog mesta, kao i uslove i…ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA - Obaveštavamo vas da je ASIP Prevent od Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije dobio ovlašćenje za organizovanje poslova zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i…PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA – STRUČNA OBUKA - PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA ASIP Prevent doo Novi Sad, kao ovlašćeno pravno lice za vršenje stručnih obuka u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, organizuje stručnu obuku za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Stručna obuka se organizuje za fizička…COVID-19: IZRADA PLANA PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI - COVID-19 Plan primene mera utvrđuje mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti, kao i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan…

Dobro došli!

Mi smo tim kvalifikovanih inženjera okupljeni sa ciljem da našim uslugama poboljšamo uslove Vašeg poslovanja. Primenjući savremene metoda rada i poštujući poslovnu etiku naših klijenata, mi obezbeđujemo uravnotežen sistem funkcionisanja zaposlenih, poslodavaca i nadležnih državnih institucija. Mi se staramo o bezbednom i zdravom radnom okruženju, koje počiva na poštovanju održivih uslova rada.

BROJ KLIJENATA


1194

BROJ POSLOVNICA


5

Poštovani

Ovim putem želimo da Vam predstavimo naše Društvo i da bliže opišemo poslove kojima se bavimo.

 

ASIP PREVENT je društvo sa ograničenom odgovornošću koje pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i konsaltinga u građevinarstvu. Za sve poslove koje obavlja, ASIP PREVENT angažuje inženjere iz oblasti elektrotehnike, mašinstva, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, civilne zaštite i zaštite od požara. Usavršavanje stručnih kadrova i unapređenja rada shodno potrebama tržišta, naš je stalni cilj. Za sve poslove kojima se naše društvo bavi posedujemo neophodne licence, akreditacije i ovlašćenja nadležnih ministarstava Republike Srbije.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Opširnije

ZAŠTITA OD POŽARA

Opširnije

LABORATORIJA ZA MERENJE

Opširnije

USLUGA KONSALTINGA

Opširnije

ASIP AKADEMIJA

Opširnije

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva. Jednostavan unos podataka u onlajn zahtev.

Kontakt

POZOVITE NAS

Novi Sad

Fiksni: 021 424333

Mobilni: 062 424333

Ruma 

Fiksni: 022 430400

Mobilni: 062 424333

Zemun (Beograd)

Mobilni: 060 5451105

Šabac

Mobilni: 069 5451138

Bačka Topola

Mobilni: 069 5451145

E-MAIL

asip.prevent@gmail.com

NAŠA LOKACIJA

Novi Sad

Privrednikova 8a

 

Ruma

15.Maj 130, Lokal 13

 

Zemun (Beograd)

Svetozara Miletića 37a

Šabac

Đukanovića sokak 1

Bačka Topola

Tolstojeva 25

RADNO VREME

Ponedeljak – Petak: 08-16 h

NOVI SAD

RUMA

ZEMUN (BEOGRAD)