Na osnovu rešenja o priznavanju statusa Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), koje je ASIP Akademiji dodelilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, počeli smo da razvijamo svoj edukativni program. Želeći da uvek gledamo unapred, i da pored pružanja profesionalnih usluga u domenu zaštite i zdravlja na radu, doprinesemo obrazovanju novih generacija stručnih i kompetentnih lica za bezbednost. Sa tim ciljem, ASIP Akademija organizuje:

 1. Pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Takođe, veliki deo ponude koji ASIP Akademija nudi u domenu stručnog usavršavanja i obuka, odnosi se na programe stručnog usavršavanja. Prema članu 5. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad (“Sl. glasnik RS”, br. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 i 130/2021), poslodavac je dužan da obezbedi da opremu za rad može da koristi samo zaposleni koji je za to stručno osposobljen. Zato je programom ASIP Akademije obuhvaćena i obavezna obuka za stručno i bezbedno rukovanje opremom za rad, propisana Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Ova obuka je obavezna za sve zaposlene koji, u okviru poslova koje obavljaju, upotrebljavaju opremu za rad na kojoj se prilikom korišćenja pojavljuju specifični rizici od nastanka povrede i oštećenja zdravlja zaposlenih. Zato ASIP Akademija nudi sledeće programe obuke:

 1. Stručno osposobljavanje odraslih za zanimanje RUKOVALAC SPECIFIČNOM OPREMOM ZA RAD, uz izdavanje potvrde o stručnom osposobljavanju. Programom obuke su obuhvaćeni sledeći moduli:
  • Sredstva unutrašnjeg transporta (auto viljuškari, elektro viljuškari, dizel viljuškari, TNG viljuškari, telehendleri, karete, električni paletari i ručni paletari);
  • Uređaji za podizanje i prenos tereta (auto dizalice, toranjske dizalice, mosne dizalice, portalne dizalice, konzolne dizalice, regalne dizalice, kamionske dizalice, KIP platforme, podizne platforme, hidraulične podizne platforme, sredstva za vezivanje, signalizaciju i prenos tereta);
  • Građevinska mehanizacija (auto-beton pumpe, utovarivač, rovokopač, bager, buldozer, grejder, valjak, grajfer, cevopolagač, dozer i vibronabijač);
  • Poljoprivredna mehanizacija (kombajn, traktor, sejačice, kosačice, berači i atomizeri);
  • Lična zaštitna oprema za rad na visini;
  • Oprema za obradu drveta i sličnih materijala (cirkular, kružne testere, trakaste testere, mašine za ravnanje, glodanje, brušenje, struganje, sušare, robot mašine i kombinovane stolarske mašine);
  • Male mašine i ručni alat koji se koristi u hortikulturi i šumarstvu (trimeri, kosačice za travu, prskalice, bušilice, testere, brusilice, noževi, rendisaljke, motorne testere, makaze za lim, čekići);
  • Oprema za obradu metala (prese, makaze, bušilica, strug, glodalica, stubna brusilica, mašina za sečenje, mašina za zavarivanje, mašina za savijanje, rendisanje i mašine specijalne namene poput CNC obradnih centara i robota);
  • Kotlovi (elektro, gasni, na čvrsta i tečna goriva);
  • Uređaj za sterilizaciju (autoklav);
  • Mašine za obradu mesa;
  • Mašine za obradu plastike;
  • Gasni aparati-trošila;
  • Uređaji za detekciju gasova;
  • Rashladni uređaji;
  • Pumpna postrojenja;
  • Rad u električnim mrežama i postrojenjima.
  • Montaža i održavanje EX instalacija i uređaja;
  • Sudovi i oprema pod pritiskom gasova (protivpožarni aparati, kompresor, posude, TNG rezervoari, boce za smeštaj i transport tehničkih gasova i sudovi pod pritiskom u stabilnim instalacijama);
 1. Stručno osposobljavanje odraslih za zanimanje ELEKTRIČAR,uz izdavanje sertifikata o stručnom osposobljavanju;
cworkerTRANS