Asip akademija - Asip Prevent

Asip akademija

Hajde da učimo zajedno!

Sektor obrazovanja ima duboko ukorenjen cilj – pružiti odraslim osobama pristup obrazovnom okruženju koje će im omogućiti da razvijaju svoja znanja. Kroz proces nadograđivanja veština i sticanja novih znanja, težimo da podstaknemo lični i profesionalni rast svakog pojedinca. Bez obzira na vaše ambicije i ciljeve, mi smo tu da vam pružimo podršku na vašem putu ka uspehu.

Tu smo zbog Vas!

Kroz iskrena partnerstva s našim cenjenim klijentima, zajednicom i društvom, ponosimo se time što doprinosimo pozitivnim promenama u životima odraslih osoba. Nastojimo unaprediti njihove veštine, znanja i sposobnosti kako bi im pomogli da se bolje nose sa zahtevima svakodnevnog života. Jedan od naših ciljeva je podržati njihov lični i profesionalni rast, promovišući vrednost kontinuiranog učenja. Ovo je naš mali doprinos ka boljoj budućnosti, korak po korak.

Usluge

Ovaj program sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, a za cilj ima pripremu polaznika za uspešno polaganje ispita pred komisijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Obuka je, dakle, namenjena prvenstveno licima koja imaju nameru da se profesionalno bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Celokupna pripremna nastava sastoji se od opšteg i posebnog dela programa, sa ukupnim fondom od 45 časova, raspoređenih u 11 radnih dana.

Obuka se održava u prostorijama Asip Prevent ana adresi Lazara Stojkovića 19. Nakon odslušane obuke, svaki polaznik dobija Potvrdu o odslušanom programu.

Polaganje ispita je u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

ASIP Prevent je dobio rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije, pod oznakom 09 broj: 217-241/22 od 04.05.2022. godine. Na osnovu ispunjenih uslova za organizovanje i izvođenje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara. Obuka se organizuje i održava prema nastavnom planu i programu obučavanja, u kabinetima i na poligonu ASIP PREVENT d.o.o. Novi Sad, na adresi Lazara Stojkovića 19.
 
Pripremna nastava se održava prema rasporedu predavanja koji se kandidatima dostavlja pre početka nastave. Praktičan rad sa motornom vatrogasnom pumpom organizuje se za kandidate sa srednjo-stručnom spremom. Polaganje stručnog ispita zakazuje se po zahtevu pravnog lica koje je obuku organizovalo i sprovelo, i to ne ranije od 30, i ne kasnije od 60 dana nakon završetka obuke, a utvrđuje ga organizaciona jedinica u sedištu Ministarstva nadležnog za poslove zaštite od požara. Hajde da učimo zajedno!

Kao pravno lice ovlašćeno od strane MUP-a Republike Srbije Sektora za vanredne situacije (broj 217-446/22), ASIP Prevent d.o.o. organizuje i sprovodi ovu stručnu obuku u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kao i u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“, broj 20. od 22.03.2019).

Obuka je namenjena fizičkim licima i predstavlja preduslov za polaganje posebnog stručnog ispita pred komisijom MUP-a Republike Srbije. Nakon uspešno položenog ispita, fizička lica dobijaju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Fond od ukupno 32 nastavna časa raspoređen je u 4 dana predavanja, na kojim je prisustvo obavezno. Plan i program obuke, koji će blagovremeno biti dostavljen svim polaznicima, osmišljen je od strane predavača koji iza sebe imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo u izradi dokumenata procene rizika od katastrofa kao i planova zaštite i spasavanja, na preko 100 različitih projekata. Nakon odslušane obuke polaznici dobijaju Potvrdu o završenoj obuci koju izdaje ASIP Prevent DOO i sa kojom je moguće izaći na stručni ispit.

Polaganje stručnog ispita zakazuje se po zahtevu pravnog lica koje je obuku organizovalo i sprovelo. Od završetka obuke do podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita ne može da prođe više od 15 dana. Predsednik komisije odnosno njegov zamenik i sekretar Komisije u saradnji sa organizatorom ispita određuje datum polaganja stručnog ispita, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana završetka obuke. Asip Prevent DOO kao organizator obuke  ispita, svojim kandidatima obezbeđuje još jedan dan za konsultacije i simulaciju ispita u svojim prostorijama.

Svaka obuka se realizuje prema planu i programu obuke.

ASIP Prevent, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja. Prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Sl. glasnik RS“, br. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 i 130/2021), član 5, stav 1 koji glasi: “Poslodavac je dužan da obezbedi da opremu za rad može da koristi samo zaposleni koji je za to stručno osposobljen.”.

Dakle, usluga stručnog osposobljavanja je potrebna pravnim licima koji u radnom odnosu imaju rukovaoce specifičnom opremom za rad. Godine iskustva usavršavanja veština prenošenja znanja su nešto čime se ponosimo. Stotine polaznika su pokazatelj da naši predavači pružaju kvalitet i da znaju da prenose znanje!

Kako podneti zahtev?

Da biste podneli zahtev za našu uslugu na brz i jednostavan način, potrebno je da u par koraka popunite zahtev.

Prvo, izaberite najbližu filijalu ili poslovnu jedinicu koja vam odgovara. Dalje popunite sve potrebne informacije uključujući podatke o kompaniji, kontakt detalje i tačan opis usluge koju tražite.

Vaš zahtev će biti prosleđen nadležnom timu koji će ga pregledati i obraditi u najkraćem mogućem roku!

Često postavljena pitanja

Prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

(„Sl. glasnik RS“, br. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 i 130/2021), Poslodavac je dužan da obezbedi da opremu za rad može da koristi samo zaposleni koji je za to stručno osposobljen.

Asip Prevent organizuje pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita

  • Za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
  • Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Iz oblasti zaštite od požara

 

Nakon nastave za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja i iz oblasti zaštite od požara, organizuje se polaganje stručnog ispita u prostorijama Asip Preventa. Nakon nastave za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, polaznici samostalno prijavljuju ispit koji se polaže u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

Asip Prevent organizuje pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita

  • Za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
  • Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Iz oblasti zaštite od požara

Nakon nastave za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja i iz oblasti zaštite od požara, organizuje se polaganje stručnog ispita u prostorijama Asip Preventa. Nakon nastave za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,  polaznici samostalno prijavljuju ispit koji se polaže u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

Svaka obuka traje prema akreditovanom Programu obuke. Za više informacija, kontaktirajte nas.

zadovoljni klijenti

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!