Asip akademija - Asip Prevent

Asip akademija

Hajde da učimo zajedno!

Sektor obrazovanja ima duboko ukorenjen cilj – pružiti odraslim osobama pristup obrazovnom okruženju koje će im omogućiti da razvijaju svoja znanja. Kroz proces nadograđivanja veština i sticanja novih znanja, težimo da podstaknemo lični i profesionalni rast svakog pojedinca. Bez obzira na vaše ambicije i ciljeve, mi smo tu da vam pružimo podršku na vašem putu ka uspehu.

Tu smo zbog Vas!

Kroz iskrena partnerstva s našim cenjenim klijentima, zajednicom i društvom, ponosimo se time što doprinosimo pozitivnim promenama u životima odraslih osoba. Nastojimo unaprediti njihove veštine, znanja i sposobnosti kako bi im pomogli da se bolje nose sa zahtevima svakodnevnog života. Jedan od naših ciljeva je podržati njihov lični i profesionalni rast, promovišući vrednost kontinuiranog učenja. Ovo je naš mali doprinos ka boljoj budućnosti, korak po korak.

Usluge

Ovaj program sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, a za cilj ima pripremu polaznika za uspešno polaganje ispita pred komisijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Obuka je, dakle, namenjena prvenstveno licima koja imaju nameru da se profesionalno bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Celokupna pripremna nastava sastoji se od opšteg i posebnog dela programa, sa ukupnim fondom od 45 časova, raspoređenih u 11 radnih dana.

Obuka se održava u prostorijama Asip Prevent ana adresi Lazara Stojkovića 19. Nakon odslušane obuke, svaki polaznik dobija Potvrdu o odslušanom programu.

Polaganje ispita je u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

ASIP Prevent je dobio rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije, pod oznakom 09 broj: 217-241/22 od 04.05.2022. godine. Na osnovu ispunjenih uslova za organizovanje i izvođenje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara.Obuka se organizuje i održava prema nastavnom planu i programu obučavanja, u kabinetima i na poligonu ASIP PREVENT d.o.o. Novi Sad, na adresi Lazara Stojkovića 19.

Pripremna nastava se održava četvrtkom i petkom, od 15.00 do 19.00 sati, te subotom od 08.00 do 14.00 sati, prema rasporedu predavanja koji se kandidatima dostavlja pre početka nastave. Praktičan rad sa motornom vatrogasnom pumpom za kandidate sa srednjo-stručnom spremom organizuje se u prepodnevnim satima, od 9.00 do 13.00 sati. Polaganje stručnog ispita zakazuje se po zahtevu pravnog lica koje je obuku organizovalo i sprovelo, i to ne ranije od 30, i ne kasnije od 60 dana nakon završetka obuke, a utvrđuje ga organizaciona jedinica u sedištu Ministarstva nadležnog za poslove zaštite od požara. Hajde da učimo zajedno!

Kao pravno lice ovlašćeno od strane MUP-a Republike Srbije Sektora za vanredne situacije (broj 217-446/22), ASIP Prevent d.o.o. organizuje i sprovodi ovu stručnu obuku u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kao i u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“, broj 20. od 22.03.2019).

Obuka je namenjena fizičkim licima i predstavlja preduslov za polaganje posebnog stručnog ispita pred komisijom MUP-a Republike Srbije. Nakon uspešno položenog ispita, fizička lica dobijaju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Fond od ukupno 32 nastavna časa raspoređen je u 4 dana predavanja, na kojim je prisustvo obavezno. Plan i program obuke, koji će blagovremeno biti dostavljen svim polaznicima, osmišljen je od strane predavača koji iza sebe imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo u izradi dokumenata procene rizika od katastrofa kao i planova zaštite i spasavanja, na preko 100 različitih projekata. Nakon odslušane obuke polaznici dobijaju Potvrdu o završenoj obuci koju izdaje ASIP Prevent DOO i sa kojom je moguće izaći na stručni ispit.

Polaganje stručnog ispita zakazuje se po zahtevu pravnog lica koje je obuku organizovalo i sprovelo. Od završetka obuke do podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita ne može da prođe više od 15 dana. Predsednik komisije odnosno njegov zamenik i sekretar Komisije u saradnji sa organizatorom ispita određuje datum polaganja stručnog ispita, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana završetka obuke. Asip Prevent DOO kao organizator obuke  ispita, svojim kandidatima obezbeđuje još jedan dan za konsultacije i simulaciju ispita u svojim prostorijama.

Svaka obuka se realizuje prema planu i programu obuke.

ASIP Prevent, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja. Prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Sl. glasnik RS“, br. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 i 130/2021), član 5, stav 1 koji glasi: “Poslodavac je dužan da obezbedi da opremu za rad može da koristi samo zaposleni koji je za to stručno osposobljen.”.

Dakle, usluga stručnog osposobljavanja je potrebna pravnim licima koji u radnom odnosu imaju rukovaoce specifičnom opremom za rad. Godine iskustva usavršavanja veština prenošenja znanja su nešto čime se ponosimo. Stotine polaznika su pokazatelj da naši predavači pružaju kvalitet i da znaju da prenose znanje!

Kako podneti zahtev?

Da biste podneli zahtev za našu uslugu na brz i jednostavan način, potrebno je da u par koraka popunite zahtev.

Prvo, izaberite najbližu filijalu ili poslovnu jedinicu koja vam odgovara. Dalje popunite sve potrebne informacije uključujući podatke o kompaniji, kontakt detalje i tačan opis usluge koju tražite.

Vaš zahtev će biti prosleđen nadležnom timu koji će ga pregledati i obraditi u najkraćem mogućem roku!

Često postavljena pitanja

Prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

(„Sl. glasnik RS“, br. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 i 130/2021), Poslodavac je dužan da obezbedi da opremu za rad može da koristi samo zaposleni koji je za to stručno osposobljen.

Asip Prevent organizuje pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita

  • Za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
  • Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Iz oblasti zaštite od požara

 

Nakon nastave za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja i iz oblasti zaštite od požara, organizuje se polaganje stručnog ispita u prostorijama Asip Preventa. Nakon nastave za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, polaznici samostalno prijavljuju ispit koji se polaže u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

Asip Prevent organizuje pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita

  • Za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
  • Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Iz oblasti zaštite od požara

Nakon nastave za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja i iz oblasti zaštite od požara, organizuje se polaganje stručnog ispita u prostorijama Asip Preventa. Nakon nastave za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,  polaznici samostalno prijavljuju ispit koji se polaže u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

Svaka obuka traje prema akreditovanom Programu obuke. Za više informacija, kontaktirajte nas.

zadovoljni klijenti

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!