Vanredne situacije su stanja koja nastaju proglašenjem od nadležnog organa kada su rizici i pretnje ili nastale posledice po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna i kulturna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada.

Upravljanje vanrednim situacijama obuhvata koordinaciju i rukovođenje subjektima i snagama sistema zaštite i spasavanja u cilju organizovanog odgovora na katastrofe i brzog oporavka.

požari  poplave  snezne oluje

Procena rizika je utvrđivanje prirode i stepena rizika od potencijalne opasnosti, stanja ugroženosti i posledica koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna i kulturna dobra.

Naše usluge:

  1. Izrada dokumentacije iz oblasti vanrednih situacija, shodno članu 15. i članu 17. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).
  2. Izrada Procene rizika od katastrofa
  3. Izrada Plana zaštite i spasavanja
  4. Obuka za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

 

Sve informacije vezane za stručnu obuku možete preuzeti ovde

Preuzmite obrazac prijave za polaganje stručnog ispita:

 

ASIP PREVENT Sistem zaštite od požara ASIP PREVENT Vanredne situacije ASIP PREVENT Vanredne situacije ASIP PREVENT
ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT
ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT
ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT
ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT