NOVE AKREDITOVANE USLUGE KONTROLISANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - Asip Prevent

NOVE AKREDITOVANE USLUGE KONTROLISANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

ats_el.instalacije

Kompanija Asip Prevent je od ove godine akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) za čak devet novih usluga, podeljenih u dve grupe:
usluge kontrolisanja posebnih sistema za zaštitu od požara i
usluge kontrolisanja električnih instalacija niskog napona koje će sada biti detaljnije opisane.

Za ovaj set usluga, važno je znati da se ispravnost električnih instalacija bez obzira na delatnost organizacije mora redovno kontrolisati. Kontrolisanje je obavezno izvršiti pre puštanja objekta u rad, a zatim je potrebno nastaviti sa periodičnim kontrolisanjem, u periodu ne dužem od tri godine.

Ovaj set usluga koje u svom portfoliju od sada nudi Asip Prevent tiče se kontrolisanja:


1. Električnih instalacija niskog napona
, koje podrazumevaju proveru i ispitivanje:

 • Zaštite od električnog udara,
 • Mera zaštite od širenja vatre i od termičkih uticaja provodnika prema trajno dozvoljenim vrednostima struje i dozvoljenom padu napona,
 • Izbora i podešenosti zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor,
 • Ispravnosti postavljanja rasklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka,
 • Raspoznavanje neutralnog i zaštitnog provodnika,
 • Pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje.

2. Gromobranskih instalacija, u okviru kojih vršimo proveru i ispitivanje:

 • Neprekidnosti prihvatnog sistema, spusnih provodnika i sistema uzemljenja i njihovih spojeva,
 • Otpornosti uzemljivača,
 • Ispunjenosti zahteva standarda SRPS EN 62305-3:2013,
 • Prilagođenosti hvataljki (prihvatnog sistema) obliku i konstrukciji objekta,
 • Stanja vidljivih spojeva i veza,
 • Sigurnosti pričvršćenja provodnika i komponenti sistema i mehaničke zaštite,
 • Nivoa korozije,
 • Utvrđivanje da su svi delovi ili konstrukcije i sve metalne mase koje su naknadno pridodate ugrađeni u štićeni prostor izjednačenjem potencijala ili produženjem gromobranske instalacije,
 • Utvrđivanje nivoa zaštite objekta  (proračun).

3. Antistatik podova i zidnih obloga u okviru kojih vršimo kontrolisanje njihove otpornosti, odnosno impedansu.

 • Postavljaju se u savremenim radnim prostorima, opremljenim računarima i osetljivom elektronikom, gde postoji opasnost od nagomilavanja statičkog elektriciteta.
 • Pojačana pojava elektriciteta i njegovog pražnjenja može ometati rad uređaja, oštetiti i pokvariti osetljive elektronske komponente, a potencijalno može biti opasna za korisnike uređaja.

4. Instalacija za odvođenje statičkog elektriciteta sa opreme i uređaja, koje su obavezne u potencijalno eksplozivnim sredinama poput mesta:

 • ugroženih od eksplozivnih smeša gasova, pare ili prašine u vazduhu,
 • na kojima se radi sa eksplozivnim materijalima i municijom,
 • u proizvodnim procesima gde statički elektricitet potencijalno može uzrokovati požar, štetu i smetnje u proizvodnji.

Ove pojave se najčešće uklanjaju izjednačenjem potencijala i uzemljenjem, koje se mora primenjivati na svim provodljivim delovima mašina, bez obzira na to da li se sprovode i druge mere zaštite od statičkog elektriciteta.

Sva kontrolisanja i ispitivanja vrše se u skladu sa referentnim Pravilnikom i metodama definisanim u standardu SRPS HD 60364-6:2017.

Prepustite bezbednost svog objekta i svojih zaposlenih stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom. Mislimo PREVENTivno, živimo i radimo bezbedno!

Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Nemanja Žigić

kontrolnotelo@asip.rs

060/545-11-06

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!