procena-rizika-od-katastrofa

PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA – STRUČNA OBUKA

PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA ASIP Prevent doo Novi Sad, kao ovlašćeno pravno lice za vršenje stručnih obuka u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, organizuje stručnu obuku za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Stručna obuka se organizuje za fizička…

Details
COVID-19 Plan primene mera

COVID-19: IZRADA PLANA PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

COVID-19 Plan primene mera utvrđuje mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti, kao i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan…

Details