KOORDINATOR U FAZI IZVOĐENJA RADOVA - Asip Prevent

KOORDINATOR U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

konkurs_koordinator_SU

ASIP PREVENT” doo čini spoj iskusnih profesionalaca i  mladih energičnih  ljudi, koji se sa entuzijazmom suočavaju sa izazovima  i razvijaju svoje profesionalne veštine.  Zajedno  smo gradili i razvijali svaki segment našeg poslovanja. Pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija, konsaltinga u građevinarstvu, obrazovanja odraslih i raznih vrsta merenja sa preko 60 usluga u svom portfoliju. Svoje poslovanje smo pored Novog Sada proširili na još 7 gradova u Srbiji. Jedan od naših centralnih i dugoročnih ciljeva je kontinuirano usavršavanje stručnih kadrova i unapređenje kvaliteta rada shodno potrebama tržišta. Ukoliko želiš da napraviš korak dalje u svojoj karijeri, prijavi se na naš oglas.

Opis pozicije:

 • Vrši koordinaciju primene načela prevencije;
 • Koordinira realizaciju planiranih aktivnosti;
 • Predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, i vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu, radi sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti;
 • Preduzimanje mera za bezbedan pristup gradilištu;
 • Pravovremeno ažuriranje prijava gradilišta;
 • Redovan obilazak gradilišta;
 • Izrađuje evidenciju o obilasku gradilišta;
 • Upoznaje investitora o svim nastalim promenama na gradilištu sa aspekta bznr;
 • Organizuje pregled privremene električne instalacije, kao i opreme za rad na gradilištu;
 • Prikupljanje potrebne dokumentacije od strane izvođača radova (Izjava da su upoznati sa Planom preventivnih mera, Sporazum o BZNR, kao i Spisak zaposlenih kod izvođača),
 • Održavanje vozila (pranje, usisavanje);
 • Komunikacija sa inspekcijom rada;
 • Ažurno evidentiranje podataka u bazu;

Uslovi za konkurisanje

 • Minimum VI-2 stepen stručne spreme tehničko-tehnološke struke;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije – aktivan vozač.

Prednost imaju kandidati sa:

 • Položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora za izvođenja radova;
 • Položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Radnim iskustvom u oblasti koordinacije i/ili bezbednosti i zdravlja na radu.

Šta mi nudimo:

 • Mogućnost stručnog usavršavanja i rada na različitim projektima;
 • Mogućnost polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenja radova;
 • Mogućnost polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Rad u dinamičnom i inspirativnom okruženju,  uz podršku stručnjaka sa iskustvom;
 • Obezbeđen prevoz do i sa posla;

Poželjno je da kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa i zainteresovani su za otvorene pozicije, pošalju svoj CV, kratku biografiju i motivaciono pismo do 05.04.2024. godine

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!