Lice za organizovanje poslova zaštite od požara - Asip Prevent

Lice za organizovanje poslova zaštite od požara

„ASIP PREVENT” doo čini spoj iskusnih profesionalaca i  mladih energičnih  ljudi, koji se sa entuzijazmom suočavaju sa izazovima  i razvijaju svoje profesionalne veštine.  Zajedno  smo gradili i razvijali svaki segment našeg poslovanja. Pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija, konsaltinga u građevinarstvu, obrazovanja odraslih i raznih vrsta merenja sa preko 60 usluga u svom portfoliju. Svoje poslovanje smo pored Novog Sada proširili na još 6 gradova u Srbiji. Jedan od naših centralnih i dugoročnih ciljeva je kontinuirano usavršavanje stručnih kadrova i unapređenje kvaliteta rada shodno potrebama tržišta. Ukoliko želiš da napraviš korak dalje u svojoj karijeri, prijavi se na naš oglas.

Opis pozicije:

 • Izrada opštih i pojedinačnih akata iz oblasti ZOP-a;
 • Pravila zaštite od požara,
 • Plana zaštite od požara,
 • Programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i pribavljanje saglalsnosti Sektora za vanredne situacije na taj dokument;
 • Crtanje planova evakuacije;
 • Postavljanje Upustava, obaveštenja  sa aspekta zaštite od požara;
 • Kontrola i sprovođenje zakonom predviđenih mera iz oblasti ZOP-a;
 • Procena požarne ugroženosti u skladu sa namenom objekta;
 • Organizacija i sprovođenje teorijskog i praktičnog osposobljavanja zaposlenih iz ZOP-a i njihovo praćenje;
 • Kontaktiranje i saradnja sa nadležnim institucijama i inspekcijom iz oblasti ZOP-a;
 • Organizovanje periodičnih kontrolisanja iz oblasti zaštite od požara i vođenje evidencija o istim;
 • Obilazak koomitenata i sačinjavanje izveštaja o zatečenom stanju mera zaštite od požara neodložno nalaganje otklanjanja uočenih nepravilnosti u slučajevima da postoje;
 • Kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara i izrada isprave o kontrolisanju;
 • Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara i izrada isprave o kontrolisanju;
 • Kontolisanje instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova;
 • Kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara i izrada isprave o kontrolisanju;
 • Zastupanje ispred nadležnih inspekcija;
 • Zastupanje ispred sertifikacionih kuća.

Uslovi za konkurisanje:

 • Minimum VI-2 stepen tehničko-tehnološke struke;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije, aktivan vozač.

 Prednost imaju kandidati sa:

 • Završenim smerom zaštite od požara;
 • Položenim stručnim ispitom iz oblasti zaštite od požara;
 • Radnim iskustvom u oblasti zaštite od požara;
 • Iskustvom korišćenja AutoCAD i/ili Microsoft Visio programa.

Šta mi nudimo

 • Mogućnost stručnog usavršavanja i rada na različitim projektima;
 • Mogućnost polaganja stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara;
 • Rad u dinamičnom i inspirativnom okruženju,  uz podršku stručnjaka sa iskustvom;
 • Obezbeđen prevoz na posao i sa posla;
 • Prijatno radno okruženje.

Poželjno je da kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa i zainteresovani su za otvorene pozicije, pošalju svoj CV, kratku biografiju i motivaciono pismo na hr@asip.rs.

Rok za prijavu je 28.06.2024. godine.

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!