Kontrolor na poslovima pregleda, provere i ispitivanja - Asip Prevent

Kontrolor na poslovima pregleda, provere i ispitivanja

„ASIP PREVENT” doo čini spoj iskusnih profesionalaca i  mladih energičnih  ljudi, koji se sa entuzijazmom suočavaju sa izazovima  i razvijaju svoje profesionalne veštine.  Zajedno  smo gradili i razvijali svaki segment našeg poslovanja. Pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija, konsaltinga u građevinarstvu, obrazovanja odraslih i raznih vrsta merenja sa preko 60 usluga u svom portfoliju. Svoje poslovanje smo pored Novog Sada proširili na još 7 gradova u Srbiji. Jedan od naših centralnih i dugoročnih ciljeva je kontinuirano usavršavanje stručnih kadrova i unapređenje kvaliteta rada shodno potrebama tržišta. Ukoliko želiš da napraviš korak dalje u svojoj karijeri, prijavi se na naš oglas.

Opis pozicije

 • Pregled i ispitivanje/kontrolisanje električnih instalacija;
 • Pregled i ispitivanje/kontrolisanje gromobranskih instalacija;
 • Pregled i funkcionalno ispitivanje protivpanične rasvete;
 • Pregled i provera opreme za rad;
 • Pregled i provera privremene električne instalacije;
 • Ispitivanje uslova radne okoline (mikroklima, osvetljenost, fizičke i hemijske štetnosti);
 • Kontrolisanje instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija;
 • Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;
 • Kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova;
 • Kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote;
 • Kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara raspršnom vodom ili penom ili gasovitim sredstvima.

Pored primarnih zaduženja, podrazumevaju se i sekundarne radne obaveze:

 • Sastavljanje poslovnih ponuda za sektor merenja, uz saglasnost tehničkog rukovodioca sektora i vodećeg kontrolora;
 • Priprema radnih listova za sprovođenje radnih naloga;
 • Priprema i terensko sprovođenje pregleda (provere/ispitivanja/kontrolisanja);
 • Ostvarivanje kontakta sa klijentima u skladu sa nalogom za preglede, provere i ispitivanja;
 • Sprovođenje različitih metoda ispitivanja i provere u skladu sa vrstom posla;
 • Obrada rezultata prikupljenih na terenu (izrada izveštaja, zapisa, isprava i stručnih nalaza u skladu sa radnim nalogom);
 • Održavanje mernih instrumenata i opreme (kontrola ispravnosti instrumenata i organizacija ispitivanja sa rukovodiocem sektora za merenje i u skladu sa nalogom);
 • Ažuriranje baze podataka;
 • Rad u internom softveru.

Uslovi za konkurisanje:

 • Srednja stručna sprema tehničke struke, viša ili visoka stručna sprema tehničke struke;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije – aktivan vozač.

Prednosti:

 • Završen neki od studijskih programa tehničke struke;
 • Poznavanje rada sa mernim instrumentima (Profitest i Metrel);
 • Radno iskustvo od mimimalno jedne godine na poslovima pregleda (provere/ispitivanja/kontrolisanja) električnih instalacija, gromobranskih instalacija, te provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline.

Šta mi nudimo:

 • Mogućnost stručnog usavršavanja i rada na različitim projektima;
 • Mogućnost stručnog usavršavanja u zavisnosti od vašeg nivoa obrazovanja;
 • Rad u dinamičnom i inspirativnom okruženju,  uz podršku stručnjaka sa iskustvom;
 • Obezbeđen prevoz do i sa posla.

Poželjno je da kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa i zainteresovani su za otvorene pozicije, pošalju svoj CV, kratku biografiju i motivaciono pismo na hr@asip.rs

Rok za prijavu je 11.07.2024. godine.

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!