OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - Asip Prevent

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, broj 35/2023) poslodavac je dužan da organizuje poslove bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac može za poslove bezbednosti i zdravlja na radu da angažuje isključivo lica koja imaju položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i licencu za obavljanje poslova savetnika, odnosno saradnika za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom. Isti uslov važi čak i za poslodavce koji, po Zakonu mogu sami da obavljaju pomenute poslove.

Poslodavac

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu, poslodavac može da obavlja sam u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, ostalim uslužnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih, s tim da je dužan da polaže stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Savetnik za bezbednost i zdravlje na radu

Poslodavac u delatnostima građevinarstva, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije (osim trgovine električnom energijom i gasovitim gorivima preko gasovodne mreže), snabdevanja vodom, upravljanja otpadnim vodama, kontrolisanja procesa uklanjanja otpada, trgovine na veliko, saobraćaja i skladištenja i sličnim aktivnostima, kao i u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite, dužan je da za poslove bezbednosti i zdravlja na radu imenuje savetnika za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno lice koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje obima od najmanje 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka i prirodno-matematičkih nauka iz oblasti: biološke nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizičko-hemijske i hemijske nauke.

Poslodavac u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite, može da za poslove bezbednosti i zdravlja na radu imenuje savetnika za bezbednost i zdravlje na radu, lice koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje od najmanje 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama u okviru obrazovno-naučnog polja medicinskih nauka.

Saradnik za bezbednost i zdravlje na radu

Poslodavac u delatnostima koje nisu gorenavedene, ukoliko sam ne obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, dužan je da imenuje saradnika za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno lice koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje obima od najmanje 180 ESPB bodova u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka, medicinskih nauka ili društveno-humanističkih nauka.

Stručni ispit se polaže u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu i prirpemna nastava za isti nije obavezna, ali je vrlo korisna kako za one koji se po prvi put susreću sa ovom tematikom, tako i za one koji se već bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Iz tog razloga ASIP Prevent je odlučio da ponudi nov koncept obuke za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.  Kao Javno priznati organizator obrazovanja odraslih (JPOA) ASIP Prevent poseduje akreditovan program obuke za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, od strane Agencije za kvalifikacije Republike Srrbije (broj rešenja: 610-04-009/19/3, 04.06.2020.). Nakon odslušane obuke, svaki polaznik dobija Potvrdu o odslušanom programu.

O obuci

Mi u ASIP Preventu insistiramo na održavanju obuke uživo, kako bismo polaznicima omogućili najviši kvalitet nastave, prijatnu i ugodnu radnu atmosferu (možda ubaciti slike amfiteatra i zgrade), kao i mogućnost sklapanja novih poznanstava, kako sa samim predavačima, tako i međusobno. Naša obuka je jedinstvena po tome što predstavlja spoj teorije i prakse i uloženo je mnogo truda u osmišljavanju samog koncepta obuke. Ona za razliku od ostalih ne prati uobičajeni trend obuke, nego je napravljena tako da je izdeljena u smislene celine. Takođe, zbog specijalno napravljenog šablona procene rizika u stanju smo da sa polaznicima uradimo najizazovnija radna mesta na znatno brži i efikasniji način.

Naša obuka se izvodi u trajanju od tri nedelje, s tim da je izvođenje obuke predviđeno ponedeljkom, utorkom i sredom, tako da polaznicima ostaje dovoljno vremena da do kraja nedelje utvrde i obnove gradivo. Obuka se izvodi u popodnevnim časovima od 16 h do 20 h, u amfiteatru ASIP Preventa, u ul. Lazara Stojkovića 19 u Novom Sadu. Program obuke prema nastavnim danima i temama možete naći u prilogu.

Dođite da se družimo i učimo zajedno!

Ključne informacije

Posebne pogodnosti za studente!

Prijave i informacije:
Mail adresa: zorana.lanc@asip.rs
Telefon: 060/545-12-40

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!