laci, autor sa Asip Prevent

OBUKA ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

OBUKA-ZA-POLAGANJE-POSEBNOG-STRUCNOG-ISPITA-ZA-IZRADU-PROCENE-RIZIKA-OD-KATASTROFA-I-PLANA-ZASTITE-I-SPASAVANJA

ASIP Prevent d.o.o. nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj podizanje nivoa bezbednosti i sigurnosti rada. Jedan od naših edukativnih programa je i obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Kao pravno lice ovlašćeno od strane MUP-a Republike Srbije Sektora […]

KONKURS ZA POSAO – LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog Asip Prevent otvara dva radna mesta. Jedno radno mesto u ogranku u Subotici i jedno radno mesto u Novom […]

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Na osnovu člana 55. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS”, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakoni), lica koja rade na poslovima zaštite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i da polože stručni ispit. Na osnovu člana 21. Zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i […]

KONKURS ZA POSAO – LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU (BEOGRAD)

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog Asip Prevent otvara novo radno mesto u ogranku u Beogradu. Jedan od naših centralnih i dugoročnih ciljeva je kontinuirano usavršavanje […]

KONKURS ZA POSAO – LICE ZA ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak ka unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog Asip Prevent otvara novo radno mesto u svom sedištu, u Novom Sadu. Ovde možete […]

KONKURS ZA POSAO – LICE ZA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJE NA RADU

Konkurs za novo radno mesto – Šabac Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima okviru kog Asip Prevent otvara novo radno mesto u ogranku u Šapcu. Ovde možete pronaći lokaciju […]

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

ASIP Prevent, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj bezbedan i siguran rad u budućnosti. Jedan od ključnih edukativnih programa koji se odvija u ASIP Preventu je upravo priprema za stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Ovaj program […]

ASIP PREVENT – SVE USLUGE ZA BEZBEDAN RAD NA JEDNOM MESTU

Bezbednost i zdravlje na radu je bitan faktor za uspeh velikih kompanija. Ulaganje u ove oblasti ne samo da poboljšava poslovne rezultate, već doprinosi i dugoročnoj održivosti kompanije i odgovornosti prema društvu. Stoga je važno da velike kompanije shvate značaj ovih oblasti i usvoje efikasne mere kako bi osigurale sigurnu radnu sredinu za sve zaposlene. […]

UPOZNAJTE SVE NAŠE USLUGE KROZ SEKTORE RADA

Nakon početka u domenu bezbednosti i zdravlja na radu, gde smo godinama sticali iskustvo kao lice za bezbednost, naše poslovanje proširilo se i na druge sektore. Iz godine u godinu, uspešno smo širili naš tim stručnjaka i razvijali naše kompetencije, te danas možemo da se pohvalimo pružanjem preko pedeset usluga podeljeniih u sedam različitih sektora. Zbog toga, […]