OBUKA ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja - Asip Prevent

OBUKA ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

OBUKA-ZA-POLAGANJE-POSEBNOG-STRUCNOG-ISPITA-ZA-IZRADU-PROCENE-RIZIKA-OD-KATASTROFA-I-PLANA-ZASTITE-I-SPASAVANJA

ASIP Prevent d.o.o. nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj podizanje nivoa bezbednosti i sigurnosti rada. Jedan od naših edukativnih programa je i obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Kao pravno lice ovlašćeno od strane MUP-a Republike Srbije Sektora za vanredne situacije (broj 217-446/22), ASIP Prevent d.o.o. organizuje i sprovodi ovu stručnu obuku u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kao i u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“, broj 20. od 22.03.2019).
Obuka je namenjena fizičkim licima i predstavlja preduslov za polaganje posebnog stručnog ispita pred komisijom MUP-a Republike Srbije. Nakon uspešno položenog ispita, fizička lica dobijaju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Obuka je prvenstveno namenjena licima koja žele da se profesionalno bave izradom procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Iako se obuka organizuje za fizička lica, obuka fizičkog lica može biti finansirana od strane pravnog lica. Uslov za pohađanje obuke, kao i za polaganje stručnog ispita, je završen VII stepen stručne spreme (neophodno je doneti overenu fotokopiju diplome) ili stečenih 240 ESP bodova.
Fond od ukupno 32 nastavna časa raspoređen je u 4 dana predavanja, na kojim je prisustvo obavezno. Plan i program obuke, koji će blagovremeno biti dostavljen svim polaznicima, osmišljen je od strane predavača koji iza sebe imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo u izradi dokumenata procene rizika od katastrofa kao i planova zaštite i spasavanja, na preko 100 različitih projekata. Nakon odslušane obuke polaznici dobijaju Potvrdu o završenoj obuci koju izdaje ASIP Prevent DOO i sa kojom je moguće izaći na stručni ispit.

Polaganje stručnog ispita zakazuje se po zahtevu pravnog lica koje je obuku organizovalo i sprovelo. Od završetka obuke do podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita ne može da prođe više od 15 dana. Predsednik komisije odnosno njegov zamenik i sekretar Komisije u saradnji sa organizatorom ispita određuje datum polaganja stručnog ispita, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana završetka obuke. Asip Prevent DOO kao organizator obuke  ispita, svojim kandidatima obezbeđuje još jedan dan za konsultacije i simulaciju ispita u svojim prostorijama.

Obuka i polaganje stručnog ispita se održava u prostorijama ASIP Prevent d.o.o., Lazara Stojkovića 19, 21000 Novi Sad.

 
Za više informacija o ceni i datumu održavanja obuke možete nas kontaktirati putem Imejl adrese akademija@asip.rs

Ili putem telefona na broj 069/545-11-51
PRIJAVA ZA OBUKU ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Pozivamo vas da se prijavite na vreme, jer je broj polaznika ograničen, a formiranje grupe je već u toku!

Hajde da učimo zajedno!

Ognjen Matejević
Rukovodilac obuke

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!