konkurs za posao ZOP

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu.

U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima Asip Prevent-a u Novom Sadu. Ovde možete pronaći opis radnog mesta, kao i uslove i rok konkursa.

Otvorene pozicije i opis delatnosti:

 1. Lice za organizovanje poslova zaštite od požara (broj izvršilaca: 2)
  • Izrada opštih i pojedinačnih akata iz oblasti ZOP-a;
  • Kontrola i sprovođenje zakonom predviđenih mera iz oblasti ZOP-a;
  • Procena požarne ugroženosti u skladu sa namenom objekta;
  • Vođenje evidencije o zaposlenima raspoređenim na tim radnim mestima;
  • Organizacija i sprovođenje teorijskog i praktičnog osposobljavanja zaposlenih iz ZOP-a;
  • Kontaktiranje i saradnja sa nadležnim institucijama i inspekcijom iz oblasti ZOP-a;
  • Organizovanje periodičnih ispitivanja iz oblasti zaštite od požara i vođenje evidencija o istim;
  • Obilazak komitenata i sačinjavanje izveštaja o zatečenom stanju mera zaštite od požara;
  • Neposredno kontrolišete sprovođenje utvrđenih ili naloženih mera zaštite od požara u slučaju konstatovanja nepravilnosti i nedostataka bez odlaganja nalažete otklanjanje uočenih nepravilnosti;
  • Obavlja sve ostale poslove predviđene zakonom ZOP-a.

Uslovi konkursa:

  • Ostvarenih minimalno 220 ESPB bodova na akademskim studijama nekog od smerova Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu ili ostvarenih minimalno 180 ESPB bodova na strukovnim studijama nekog od smerova Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu;
  • Posedovanje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara – poželjno i prednost
  • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Ukoliko ispunjavate uslove konkursa i zainteresovani ste za predviđeno radno mesto, pošaljite nam Vaš CV i kratku biografiju na sledeću adresu: asip.konkurs@gmail.com. Prednost imaju kandidati sa diplomom inženjera za zaštitu od požara.

Rok za prijavu je: 19. septembar 2021. godine. Očekujemo vaše prijave s nadom i željom da vas uskoro uključimo u naš tim.