asipprevent, autor sa Asip Prevent

KOORDINATOR U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

konkurs_koordinator_SU

„ASIP PREVENT” doo čini spoj iskusnih profesionalaca i  mladih energičnih  ljudi, koji se sa entuzijazmom suočavaju sa izazovima  i razvijaju svoje profesionalne veštine.  Zajedno  smo gradili i razvijali svaki segment našeg poslovanja. Pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija, konsaltinga u građevinarstvu, obrazovanja odraslih i raznih vrsta merenja […]

Obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

obuka_vs

ASIP Prevent d.o.o. nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj podizanje nivoa bezbednosti i sigurnosti rada. Jedan od naših edukativnih programa je i obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Kao pravno lice ovlašćeno od strane MUP-a Republike Srbije Sektora […]

Lice za organizovanje poslova zaštite od požara

konkurs_ZOP_sabac

„ASIP PREVENT” doo čini spoj iskusnih profesionalaca i  mladih energičnih  ljudi, koji se sa entuzijazmom suočavaju sa izazovima  i razvijaju svoje profesionalne veštine.  Zajedno  smo gradili i razvijali svaki segment našeg poslovanja. Pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija, konsaltinga u građevinarstvu, obrazovanja odraslih i raznih vrsta merenja […]

Lice za vanredne situacije i zaštitu životne sredine

konkurs_vanredne_situacije

„ASIP PREVENT” doo čini spoj iskusnih profesionalaca i  mladih energičnih  ljudi, koji se sa entuzijazmom suočavaju sa izazovima  i razvijaju svoje profesionalne veštine.  Zajedno  smo gradili i razvijali svaki segment našeg poslovanja. Pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija, konsaltinga u građevinarstvu, obrazovanja odraslih i raznih vrsta merenja […]

Obuka za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

obuka za polaganje bzr

ASIP Prevent, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), ponovo organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Obuka se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, a za […]

Konkurs za posao – Lice za bezbednost i zdravlje na radu

konkurs-bznr

„ASIP PREVENT” doo čini spoj iskusnih profesionalaca i  mladih energičnih  ljudi, koji se sa entuzijazmom suočavaju sa izazovima  i razvijaju svoje profesionalne veštine. Zajedno  smo gradili i razvijali svaki segment našeg poslovanja. Pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija, konsaltinga u građevinarstvu, obrazovanja odraslih i raznih vrsta merenja […]

Konkurs za posao – Lice za organizovanje poslova zaštite od požara (Beograd)

konkurs_zop

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak ka unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog Asip Prevent otvara novo radno mesto u ogranku u Beogradu. Jedan od […]

Konkurs za posao – Lice za bezbednost i zdravlje na radu (Beograd)

konkurs_bzr_bg

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog Asip Prevent otvara novo radno mesto u ogranku u Beogradu. Jedan od naših centralnih i dugoročnih […]

NOVE AKREDITOVANE USLUGE KONTROLISANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

ats_el.instalacije

Kompanija Asip Prevent je od ove godine akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) za čak devet novih usluga, podeljenih u dve grupe:– usluge kontrolisanja posebnih sistema za zaštitu od požara i– usluge kontrolisanja električnih instalacija niskog napona koje će sada biti detaljnije opisane. Za ovaj set usluga, važno je znati da se ispravnost električnih […]