pripremna nastava asip logo

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

ASIP Prevent, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj bezbedan i siguran rad u budućnosti. Jedan od ključnih edukativnih programa koji se odvija u ASIP Preventu je upravo priprema za stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Ovaj program…

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

ASIP Prevent, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj bezbedan i siguran rad u budućnosti. Jedan od ključnih edukativnih programa koji se odvija u ASIP Preventu je upravo priprema za stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Ovaj program…

obuka-asip

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

ASIP Prevent d.o.o. nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj podizanje nivoa bezbednosti i sigurnosti rada. Jedan od naših edukativnih programa je i obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Kao pravno lice ovlašćeno od strane MUP-a Republike Srbije Sektora…

proširujemo-tim-u-nišu

KONKURSI ZA DVA NOVA RADNA MESTA – NIŠ

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu cele Srbije. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog „Asip Prevent“ otvara dva nova radna mesta u ogranku u Nišu. Ovde možete pronaći opise pozicija, kao i uslove konkursa. Opis…