Konkurs za posao - Lice za organizovanje poslova zaštite od požara (Beograd) - Asip Prevent

Konkurs za posao – Lice za organizovanje poslova zaštite od požara (Beograd)

konkurs_zop

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak ka unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog Asip Prevent otvara novo radno mesto u ogranku u Beogradu. Jedan od naših centralnih i dugoročnih ciljeva je kontinuirano usavršavanje stručnih kadrova i unapređenje kvaliteta rada shodno potrebama tržišta. Ovde možete pronaći opis otvorene pozicije, konkursne uslove, šta mi nudimo kao i rok za prijavu.

Opis pozicije:

Lice za organizovanje poslova zaštite od požara

(broj radnih mesta: 1)

 • Izrada opštih i pojedinačnih akata iz oblasti ZOP-a;
  • Pravila zaštite od požara;
  • Programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i pribavljanje saglalsnosti Sektora za vanredne situacije na taj dokument;
  • Crtanje planova evakuacije;
  • Postavljanje Upustava, obaveštenja  sa aspekta zaštite od požara;
 • Kontrola i sprovođenje zakonom predviđenih mera iz oblasti ZOP-a;
 • Obilaženje komitenata i sprovođenje mera zaštite od požara;
 • Procena požarne ugroženosti u skladu sa namenom objekta;
 • Organizacija i sprovođenje teorijskog i praktičnog osposobljavanja zaposlenih iz ZOP-a;
 • Kontaktiranje i saradnja sa nadležnim institucijama i inspekcijom iz oblasti ZOP-a;
 • Organizovanje periodičnih ispitivanja iz oblasti zaštite od požara i vođenje evidencija o istim;
 • Kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara i izrada isprave o kontrolisanju;
 • Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara i izrada isprave o kontrolisanju;
 • Kontolisanje instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova i izrada isprave o kontrolisanju;
 • Kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara i izrada isprave o kontrolisanju;

Šta mi nudimo

 • Mogućnost stručnog usavršavanja i rada na različitim projektima;
 • Mogućnost polaganja stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara;
 • Mogućnost rada u dinamičnom okruženu i uz stručnjake sa iskustvom;
 • Obezbeđen prevoz do i sa posla;
 • Prijatno radno okruženje.

Uslovi za konkurisanje:

 • Minimum VI-2 stepen tehničko-tehnološke struke;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije, aktivan vozač.

       Prednost imaju kandidati sa:

 • Završenim smerom zaštite od požara;
 • Položenim stručnim ispitom iz oblasti zaštite od požara;
 • Licencama iz oblasti zaštite od požara;
 • Radnim iskustvom u oblasti zaštite od požara;
 • Iskustvom korišćenja AutoCAD i/ili Microsoft Visio programa.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i zainteresovani su za otvorene pozicije treba da pošalju svoj CV, kratku biografiju i motivaciono pismo na sledeću adresu: hr@asip.rs. Rok za prijavu je 09. decembar 2023. godine. Očekujemo vaše prijave s nadom i željom da vas uskoro uključimo u naš tim!

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!