OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - Asip Prevent

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

ASIP Prevent, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj bezbedan i siguran rad u budućnosti. Jedan od ključnih edukativnih programa koji se odvija u ASIP Preventu je upravo priprema za stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Ovaj program sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, a za cilj ima pripremu polaznika za uspešno polaganje ispita pred komisijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Obuka je, dakle, namenjena prvenstveno licima koja imaju nameru da se profesionalno bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Celokupna pripremna nastava sastoji se od opšteg i posebnog dela programa, sa ukupnim fondom od 45 časova, raspoređenih u 11 radnih dana. Obuka će se odvijati od 01. decembra do 15. decembra 2022. godine.

Iza kvaliteta i profesionalnosti obuke koju nudi ASIP Akademija stoji prof. dr Miodrag Hadžistević sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, zajedno sa svojim saradnicima.

Pozivamo vas da se prijavite na vreme, jer je broj polaznika ograničen, a formiranje grupe je već u toku!

Prijave i informacije:

Mail adresa: akademija@asip.rs

Telefon: 060/545-11-58

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!