OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

ASIP Prevent d.o.o. nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj podizanje nivoa bezbednosti i sigurnosti rada. Jedan od naših edukativnih programa je i obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Kao pravno lice ovlašćeno od strane MUP-a Republike Srbije Sektora za vanredne situacije (broj 217-446/22), ASIP Prevent d.o.o. organizuje i sprovodi ovu stručnu obuku u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kao i u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“, broj 20. od 22.03.2019).

            Obuka je namenjena fizičkim licima i predstavlja preduslov za polaganje posebnog stručnog ispita pred komisijom MUP-a Republike Srbije. Nakon uspešno položenog ispita, fizička lica dobijaju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Obuka je prvenstveno namenjena licima koja žele da se profesionalno bave izradom procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Iako se obuka organizuje za fizička lica, obuka fizičkog lica može biti finansirana od strane pravnog lica. Uslov za pohađanje obuke, kao i za polaganje stručnog ispita, je završen VII stepen stručne spreme (neophodno je doneti overenu fotokopiju diplome) ili stečenih 240 ESP bodova.

            Fond od ukupno 32 nastavna časa raspoređen je u 4 dana predavanja, na kojim je prisustvo obavezno. Plan i program obuke, koji će blagovremeno biti dostavljen svim polaznicima, osmišljen je od strane predavača koji iza sebe imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo u izradi dokumenata procene rizika od katastrofa kao i planova zaštite i spasavanja, na preko 70 različitih projekata. Nakon odslušane obuke polaznici dobijaju Potvrdu o završenoj obuci koju izdaje ASIP Prevent doo i sa kojom je moguće izaći na stručni ispit.

Pozivamo vas da se prijavite na vreme, jer je broj polaznika ograničen, a formiranje grupe je već u toku!

Preuzmite potrebne obrasce:

PRIJAVA ZA OBUKU ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA
PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA – Obrazac 1

Mesto održavanja obuke: Novi Sad
Imejl adresa: akademija@asip.rs
Kontakt telefon: 069/545-11-51

Ognjen Matejević

Rukovodilac obuke

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!