KONKURSI ZA DVA NOVA RADNA MESTA - NIŠ - Asip Prevent

KONKURSI ZA DVA NOVA RADNA MESTA – NIŠ

KONKURSI ZA DVA NOVA RADNA MESTA – NIŠ

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu cele Srbije. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog „Asip Prevent“ otvara dva nova radna mesta u ogranku u Nišu. Ovde možete pronaći opise pozicija, kao i uslove konkursa.

Opis pozicije

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

(broj izvršilaca: 1)

 • Sprovodi postupak procene rizika;
 • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
 • Organizuje preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad;
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • Prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca;
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog;
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

Uslovi za konkurisanje

 • Minimum VI-2 stepen tehničko-tehnološke struke;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije – aktivan vozač.

Prednosti

 • Završen smer „Zaštite na radu” Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu;
 • Položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Radno iskustvo u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Opis pozicije

Kontrolor na poslovima pregleda, provere i ispitivanja

(broj izvršilaca: 1)

 1. Pregled i ispitivanje električnih instalacija;
 2. Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija;
 3. Pregled i funkcionalno ispitivanje protivpanične rasvete;
 4. Pregled i provera opreme za rad;
 5. Pregled i provera privremene električne instalacije;
 6. Ispitivanje uslova radne okoline (mikroklima, osvetljenost, fizičke i hemijske štetnosti);
 7. Kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara.

Pored primarnih zaduženja, podrazumevaju se i sekundarne radne obaveze:

 • Sastavljanje poslovnih ponuda za sektor merenja, uz saglasnost tehničkog rukovodioca i vodećeg kontrolora;
 • Priprema radnih listova za sprovođenje radnih naloga;
 • Priprema i terensko sprovođenje pregleda (provere/ispitivanja/kontrolisanja);
 • Ostvarivanje kontakta sa klijentima u skladu sa nalogom za preglede;
 • Sprovođenje različitih metoda ispitivanja i provere;
 • Obrada rezultata prikupljenih na terenu (izrada izveštaja, zapisa, isprava i stručnih nalaza u skladu sa radnim nalogom);
 • Održavanje mernih instrumenata i opreme (kontrola ispravnosti instrumenata i organizacija ispitivanja sa rukovodiocem sektora za merenje i u skladu sa nalogom);
 • Ažuriranje baze podataka.

Uslovi za konkurisanje

 • Minimum VI-2 stepen tehničko-tehnološke struke;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije – aktivan vozač.

Prednosti

 • Završen smer „Elektrotehnika i računarstvo” Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu;
 • Poznavanje rada sa mernim instrumentima (Profitest i Metrel);
 • Radno iskustvo od mimimalno jedne godine na poslovima pregleda (provere/ispitivanja/kontrolisanja) električnih instalacija, gomobranskih instalacija, te provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline.

Šta mi nudimo

 • Ugovor o radu;
 • Mogućnost stručnog usavršavanja i rada na različitim projektima;
 • Polaganje za uverenja, licence i stručnih ispita
 • Mogućnost rada u dinamičnom okruženu, i uz stručnjake sa iskustvom;
 • Obezbeđen prevoz do i sa posla;
 • Prijatno radno okruženje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i zainteresovani su za otvorenu poziciju treba da pošalju svoj CV, kratku biografiju i motivaciono pismo na sledeću adresu: asip.konkurs@gmail.com.

Rok za prijavu je 25. oktobar 2022. godine. Svi kandidati su u obavezi da prilikom slanja imejla naglase za koje radno mesto konkurišu.

Očekujemo vaše prijave s nadom i željom da vas uskoro uključimo u naš tim.

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!