KONKURS ZA POSAO - LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU (Beograd) - Asip Prevent

KONKURS ZA POSAO – LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU (BEOGRAD)

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog Asip Prevent otvara novo radno mesto u ogranku u Beogradu. Ovde možete pronaći opis pozicije, kao i uslove konkursa.

Opis pozicije

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

(broj izvršilaca: 1)

 • Sprovodi postupak procene rizika;
 • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
 • Organizuje preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad;
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • Prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca;
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog;
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

Uslovi za konkurisanje

 • Minimum VI-2 stepen tehničko-tehnološke struke;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije, aktivan vozač.

Prednost imaju kandidati sa:

 • Završenim smerom Zaštita na radu;
 • Položenim stručnim ispitom iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Radnim iskustvom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i zainteresovani su za otvorenu poziciju treba da pošalju svoj CV, kratku biografiju i motivaciono pismo na sledeću adresu: asip.konkurs@gmail.com.

Rok za prijavu je 04. novembar 2022. godine. Očekujemo vaše prijave s nadom i željom da vas uskoro uključimo u naš tim.

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!