U domenu konsaltinga u građevinarstvu ASIP PREVENT može da Vam ponudi:

 1. Stručni nadzor pri izvođenju građevinskih radova;
 2. Tehnički pregled objekta;
 3. Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti;
 4. Izrada energetskog pasoša;
 5. Stručno vođenje gradilišta “od građevinske do upotrebne dozvole” što podrazumeva:
  • Sondiranje terena;
  • Protokol obeležavanja;
  • Prijava radova inspekciji rada;
  • Prijava radova preko CEOP-a;
  • Ispitivanje sabijenosti tla;
  • Izrada Plana preventivnih mera bezbednosti i zaštite na radu (PPM),;
  • Kontrola izvođenja građevinskih, instalaterskih i drugih radova (šef gradilišta) :
   • izrada i praćenje poštovanja termina dinamičkih planova,
   • sinhronizacija rada svih izvođača radova,
   • kontrola izvođenja svih radova u pogledu rokova i kvaliteta,
   • trebovanje materijala i izrada utroška materijala.
  • Koordinacija;
  • Elaborat energetske efikasnosti;
  • Obeležavanje osovina;
  • Snimanje temelja;
  • Obaveštenje građ. insp. preko CEOP-a;
  • Stručni nadzor građevinski – konstrukcija, voda i kanalizacija;
  • Stručni nadzor termomašinskih radova;
  • Stručni nadzor elektro radova;
  • Stručni nadzor tokom ugradnje liftova;
  • Stručni nadzor iz oblasti ZOP-a;
  • Snimanje visinske kote;
  • Gradilišni orman ( struja );
  • Tehnički pregled objekta;
  • Izrada energetskog pasoša;
  • Snimanje za ucrtavanje;
  • Snimanje vodova;
  • Snimanje sleganja u 3 serije;
  • Etažiranje;
  • Saradnja sa inspekcijskim organima;
  • Hidroproba;
  • Prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled objekta.