procena-rizika-od-katastrofa

PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA

ASIP Prevent doo Novi Sad, kao ovlašćeno pravno lice za vršenje stručnih obuka u skladu sa
Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, organizuje stručnu obuku za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.
Stručna obuka se organizuje za fizička lica kao preduslov za pristupanje ispitu za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a RS i dobijanje licence za procenu rizika od katastrofa.
Osobe koje uspešno završe stručnu obuku dobijaju Potvrdu o obučenosti.
Uslovi za pohađanje obuke, kao i za polaganje stručnog ispita su završen VII stepen stručne spreme (neophodno je doneti fotokopiju diplome o stručnoj spremi) ili stečenih 240 ESP bodova.

Opšti podaci ponuđača:

                    Naziv:      Asip Prevent doo Novi Sad
Adresa:      Privrednikova 8a
Matični broj:     20918004                     
PIB:      108024148     
Ime osobe za kontakt i telefon:     Ognjen Matejević                                          
               069/545-11-51
Elektronska adresa:      asip.ognjen@gmail.com          
Broj računa i naziv banke:  160-387804-82 Banca Intesa

Cena obuke je 25.000,00 RSD po kandidatu (+PDV)
Pre uplate obavezno se konsultovati sa organizatorom obuke.

Obuka traje 4 dana, tačnije ukupno 32 nastavna časa.
Plan rada će biti dostavljen svim polaznicima.

Mesto održavanja obuke: Novi Sad.

Ognjen Matejević
Rukovodilac obuke

Preuzmite obaveštenje u PDF formatu

Preuzmite obrazac prijave za obuku

 

ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT

ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT

ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT

ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT

ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA