KONKURS ZA POSAO - LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU (Subotica)

KONKURS ZA POSAO – LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU (SUBOTICA)

Nakon višegodišnjeg razvoja poslovanja u domenu bezbednosti i zdravlja na radu, naša firma pravi još jedan korak u unapređenju usluga i poslovne ponude koje pruža na tržištu. U ovoj godini planirano je novo širenje poslovnog tima u okviru kog Asip Prevent otvara novo radno mesto u ogranku u Subotici. Ovde možete pronaći opis pozicije, kao i uslove konkursa.

Opis pozicije

Lice za bezbednost i zdravlje na radu
(broj izvršilaca: 1)

• Sprovodi postupak procene rizika;
• Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad,   opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
• Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
• Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
• Organizuje preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad;
• Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
• Prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca;
• Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
• Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
• Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
• Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog;
• Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
• Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

Uslovi za konkurisanje:

• Minimum VI-2 stepen tehničko-tehnološke struke;
• Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
• Posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Prednost imaju kandidati sa:

• Završenim smerom Zaštita na radu;
• Položenim stručnim ispitom iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
• Radnim iskustvom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i zainteresovani su za otvorenu poziciju treba da pošalju svoj CV, kratku biografiju i motivaciono pismo na sledeću adresu: asip.konkurs@gmail.com.

Rok za prijavu je 01. oktobar 2022. godine. Očekujemo vaše prijave s nadom i željom da vas uskoro uključimo u naš tim.

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!