filipadmin, autor sa Asip Prevent

Kontrolor na poslovima pregleda, provere i ispitivanja

„ASIP PREVENT” doo čini spoj iskusnih profesionalaca i  mladih energičnih  ljudi, koji se sa entuzijazmom suočavaju sa izazovima  i razvijaju svoje profesionalne veštine.  Zajedno  smo gradili i razvijali svaki segment našeg poslovanja. Pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija, konsaltinga u građevinarstvu, obrazovanja odraslih i raznih vrsta merenja […]

Lice za organizovanje poslova zaštite od požara

„ASIP PREVENT” doo čini spoj iskusnih profesionalaca i  mladih energičnih  ljudi, koji se sa entuzijazmom suočavaju sa izazovima  i razvijaju svoje profesionalne veštine.  Zajedno  smo gradili i razvijali svaki segment našeg poslovanja. Pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, vanrednih situacija, konsaltinga u građevinarstvu, obrazovanja odraslih i raznih vrsta merenja […]

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Na osnovu člana 55. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS”, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakoni), lica koja rade na poslovima zaštite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i da polože stručni ispit. Na osnovu člana 21. Zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima […]

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, broj 35/2023) poslodavac je dužan da organizuje poslove bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac može za poslove bezbednosti i zdravlja na radu da angažuje isključivo lica koja imaju položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i licencu za obavljanje poslova […]

Konkurs za posao – HR GENERALIST

Kako smo od male porodične firme porasli u organizaciju koja broji preko 100 zaposlenih, u potrazi smo za osobom koja bi nas snažno podržala u ovom rastu. Tim povodom raspisujemo konkurs za gore navedenu poziciju. Koja su tvoja glavna zaduženja? Pozicija HR Generaliste u našoj kompaniji podrazumevala bi odgovornost za razvijanje strategije i planiranje ljudskih resursa […]