obuka-asip

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

ASIP Prevent d.o.o. nudi nekoliko programa stručnog osposobljavanja i profesionalne edukacije koji imaju za cilj podizanje nivoa bezbednosti i sigurnosti rada. Jedan od naših edukativnih programa je i obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Kao pravno lice ovlašćeno od strane MUP-a Republike Srbije Sektora…